Δημιουργία ιστοσελίδων διαδικτύου

Η MacFender σχεδιάζει και κατασκευάζει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο κατόπιν παραγγελίας. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει σε διαδικτυακό χώρο της εταιρείας ή του πελάτη. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μπορούν να γίνουν εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς από την MacFender ή να βασίζονται στα διεθνή πρότυπα WordPress, Joomla, Drupal κ.ά. Η κατασκευή των ιστοσελίδων μπορεί να βασίζεται σε στατικές ή δυναμικές σελίδες. Αναλαμβάνουμε τη φωτογράφιση των θεμάτων προβολής της εταιρείας σας και τη διαμόρφωση των κειμένων που θα μας δώσετε για προβολή. Οι χρεώσεις κυμαίνονται ανάλογα με τον σχεδιασμό, την πολυπλοκότητα και τον χρόνο εργασίας.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών από επώνυμες εταιρείες ή συναρμολόγηση επί μέρους εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και κατόπιν παραγγελίας. Εμπορία εφαρμογών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε είδους.

Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κατόπιν παραγγελίας

Η MacFender μπορεί να παράγει εφαρμογές που να καλύπτουν τις ανάγκες σας κατόπιν παραγγελίας. Η κατασκευή των εφαρμογών αυτών μπορεί να γίνει αποκλειστικά για λειτουργικό περιβάλλον Microsoft© Windows© ή να βασίζεται σε διαδικτυακό περιβάλλον, με την δυνατότητα να μην υπάρχουν όρια για το λειτουργικό περιβάλλον στους υπολογιστές της εταιρείας σας.

Μηχανογραφική υποστήριξη

Η MacFender μπορεί να καλύψει την μηχανοργανωτική και μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας σας. Παρέχουμε κάθε τύπου βοήθεια (μέσω email, τηλεφωνικά ή επίσκεψης), για κάθε μηχανογραφικό θέμα που θέλετε να καλύψετε στο γραφείο σας. Με μια τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση με την MacFender, μπορούμε να καλύψουμε από την τυπική εγκατάσταση μιας περιφερειακής συσκευής, μέχρι την προσωρινή αντικατάσταση μιας δική σας συσκευής με δική μας, έως την επισκευή της.